เงื่อนไขการเทรด

เพลิดเพลินกับประสบการณ์การเทรดเหนือระดับ

เงื่อนไขการเทรด

สินค้าโภคภัณฑ์

แพลตฟอร์มการเทรดของ iFOREX ให้เทรดเดอร์ทั่วโลกสามารถลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์หลากหลายชนิดในรูปของ CFD สินค้าโภคภัณฑ์ของเรารวมถึงตราสารที่หลากหลาย ตั้งแต่โลหะมีค่า ไปจนถึงสินค้าเกษตรกรรมและพลังงาน ลูกค้าของเราสามารถใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของราคาได้ไม่ว่าในทิศทางใดก็ตาม คุณจะพบรายการ CFD ของสินค้าโภคภัณฑ์ทั้งหมดที่เรามีให้บริการ พร้อมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับมาร์จิ้น สเปรด และสถานะความเสี่ยงได้ด้านล่าง หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับตราสารที่เทรดได้ของเรา ข้อบังคับ หรือบริการของเรา คุณสามารถติดต่อเราได้ทุกเมื่อ เรายินดีที่จะให้ความช่วยเหลือ





สินค้าโภคภัณฑ์
ตลาด
สเปรดต่ำสุด (pip) [1]
สเปรดต่ำสุด (ค่า) [1]
มาร์จิ้นปกติ [2]
มาร์จิ้นที่เพิ่มขึ้น [3]
ขนาดการซื้อขายขั้นต่ำ [4]
สถานะความเสี่ยงสูงสุด [5]
สินค้าโภคภัณฑ์
สินค้าโภคภัณฑ์ ตลาด สเปรดต่ำสุด (pip) [1] สเปรดต่ำสุด (ค่า) [1] มาร์จิ้นปกติ [2] มาร์จิ้นที่เพิ่มขึ้น [3] ขนาดการซื้อขายขั้นต่ำ [4] สถานะความเสี่ยงสูงสุด [5]


x

iFOREX มีความตั้งใจที่จะให้สเปรดที่แคบ แข่งขันได้ และเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอกับลูกค้า ซึ่งปรับเปลี่ยนตามความผันผวนของตลาดโดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว “สเปรดขั้นต่ำ” ที่ระบุรายละเอียดในตารางข้างต้นอ้างอิงถึงบัญชีแบบมาตรฐาน

มาร์จิ้นที่จำเป็นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความผันผวนของราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

โดยปกติแล้ว มาร์จิ้นที่เพิ่มขึ้นจะเป็นสองเท่าของมาร์จิ้นที่จำเป็นตามปกติ และสามารถใช้ได้ในระหว่างประมาณช่วงเวลาหยุดพักการซื้อขาย นโยบายนี้มีเหตุผลคือเพื่อบรรเทาความเสี่ยงที่เกิดจากช่องว่างของราคาที่เป็นไปได้ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นในระหว่างช่วงเวลาเหล่านี้และสามารถก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อเงินที่ลงทุน อันที่จริงแล้ว ในระหว่างวันสุดสัปดาห์ มาร์จิ้นที่จำเป็นของตราสารที่ไม่ใช่ตราสารที่เทรดได้ทั้งหมดจะเป็นมาร์จิ้นที่เพิ่มขึ้น ชุดคำสั่งมาตรฐาน: มาร์จิ้นที่เพิ่มขึ้นที่ระบุข้างต้นมีผลบังคับใช้ประมาณ 15-90 นาทีก่อนช่วงเวลาหยุดพักการซื้อขาย ช่วงเวลาหยุดพักการซื้อขายเหล่านี้อาจรวมถึงการหยุดพักการซื้อขายในแต่ละวัน สุดสัปดาห์และวันหยุด หรือการหยุดพักการซื้อขายอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจของบริษัทหรือเนื่องจากสถานการณ์อื่น ๆ ก็ตาม มาร์จิ้นที่เพิ่มขึ้นมักมีผลจนถึง 15 นาทีหลังจากที่กลับมาเปิดตลาด สำหรับการปิดตลาดในวันศุกร์ มาร์จิ้นที่เพิ่มขึ้นจะมีผลบังคับใช้กับตราสารส่วนใหญ่ 2 ชั่วโมงก่อนที่จะปิดการเทรด

ขนาดการซื้อขายขั้นต่ำและสัญญาอ้างอิงถึงบัญชีแบบมาตรฐาน

ถึงแม้ว่าลูกค้าจะสามารถเปิดและเทรดตราสารหลายรายการได้ทุกเมื่อ แต่ตราสารแต่ละรายการมีขีดจำกัดสถานะความเสี่ยงสุทธิสูงสุดที่ลูกค้าห้ามเทรดเกิน สถานะความเสี่ยงสูงสุดแสดงในหน่วยของสินทรัพย์พื้นฐาน